Het beeld van Wilhelmina

Het standbeeld van Koningin Wilhelmina in Paramaribo uit 1923  is een symbool van koloniale macht . Hoe en waar bevestigt fotografie  van dit beeld deze koloniale machtsverhoudingen. Zo toont de publicatie foto’s uit archieven van o.a. het Tropenmuseum waar de ‘making of’  van het beeld is vast gelegd , maar ook het wegslepen van het beeld door Surinamers in 1975 i.v.m. de aanstaande onafhankelijkheid, het herplaatsen in het beeld  1976 in het Anefo archief  en foto’s van de schoonmaakbeurt uit 2013 van het standbeeld toen de kroning van Willem Alexander aanstaande was . Al deze’ foto momenten’  verhouden zich direct tot de koloniale machtsverhoudingen waarin het beeld als symbool voor de macht word aan beden, verguisd ,  en in vergetelheid raakt . De publicatie is een autonoom werk waarin alle  teksten die het beeld beschrijven zijn opgenomen en er selectie is gemaakt van foto’s die chronologisch de koloniale macht-verhoudingen spiegelen . De kleur verwijst naar  het koningsblauw en de blauwdruk van macht.

Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad 10.10.1923

Het standbeeld der Koningin te Paramaribo
Bij gelegenheid van het regeerings-jubileum is op het Plein te Paramaribo het nieuwe standbeeld van de Koningin onthuld. Naar aanleiding daarvan zond de gouverneur, zo lezen wij in de West, het volgende telegram aan Hare Majesteit: ‘Na geestdriftige onthulling Uwer Majesteits standbeeld biedt dankbaar en jubileerend Suriname nogmaals allereerbiedigste wenschen U en Uw huis. Van Heemstra.’ Daarop kwam het antwoord: ‘Warmen dank Suriname voor aangeboden heilwenschen. Wilhelmina.’ Over dat standbeeld is de redactie van de Suriname niet goed te spreken. Zij schrijft er van: ‘Nu het geheel er staat, kan men slechts van een mislukking spreken, waarmee f 30.000 (f 15.000 voor het Plein en f 15.000 voor het standbeeld) is weggegooid. Om te beginnen heeft de sierlijke vorm van het Plein plaats moeten maken voor een lelijke meetkundige figuur. Men heeft het vervolgens in vakken verdeeld en in de vakken grond aangedragen, zonder echter gelijk te stampen, zodat het oppervlak nu zeer hobbelig is; ten slotte heeft men zoden hier en daar gehaald, en onkruid mee, dat nu het gras overwoekert. Alleen wanneer het Plein geheel wordt overgewerkt, kunnen ongelijkheid en onkruid weggemaakt worden. Maar dat zal nog wat kosten.

En het standbeeld? Kunst zit er niet veel aan. Het is een fotografie in steen, daargelaten de lelijke cementkleur. En nota bene in zandsteen, d.i. voor het klimaat slecht mtateriaal, dat door den regen wel spoedig zal zijn weggewasschen.

Het toppunt is echter de plaatsing van het beeld, op den rand van het grasveld en den weg daarlangs zodat wandelaars gelegenheid zullen hebben ‘t beeld van achteren zo dichtbij mogelijk te?’bewonderen’, maar om dit eveneens van voren te doen, aan den overkant van het grasveld, op pl.m. 50 M. afstands moeten wandelen. Wij dachten altijd dat Kampen een Hollandsche stad was.