) 24 Nov.1975 wordt in de Bijlmer de Surinaamse vlag gehesen en de onafhankelijkheid gevierd. .(bron:Anefo)

tentoonstelling Srefidensi in Tropen Museum 2017

Srefidensi: een fotografisch perspectief op de Surinaamse geschiedenissen van verzet en emancipatie.

Sara Blokland

Srefidensi is een onderzoeks  van Sara Blokland.   Blokland reflecteert middels fotografie op een aantal bekende en minder bekende verhalen van de koloniale geschiedenis in aanloop naar de onafhankelijkheid van Suriname in 1975.  Blokland kijkt en analyseert samen met schrijvers , kunstenaars en onderzoekers  naar foto’s waarin verzet en emancipatie van het Surinaamse volk zichtbaar wordt.

Sara Blokland is beeldend kunstenaar, curator en onderzoeker. In beide aspecten van haar praktijk ligt een sterk accent op de fotografie als onderdeel van sociale geschiedenissen, met daarbinnen nadruk op thema’s als identiteit, migratie, koloniale erfenissen en onthechting. Hierbij vormen representatie, de rol van tekst en de archivering van beeld terugkerende middelen van analyse en observatie. Blokland studeerde in 1999 af aan de Gerrit Rietveld Academie en behaalde in 2001 haar MFA aan het Sandberg Instituut. In 2011 rondde zij haar Master Film and Photographic Studies in Leiden af met de thesis ‘Photography Framing Poverty’. Haar beeldend werk maakt deel uit van o.a.  de ABN-AMRO Collectie, de Rabobank Collectie, Museum of Fine Arts in Houston en het Gemeentemuseum Den Haag. Zij exposeerde onder meer in het  MMKA en het Stedelijk Museum en internationaal o.a. in Lmakgallery NY and Museum for modern Art Seoul. In 2012 was zij samen met Asmara Pelupessy initiatiefnemer en editor van de publicatie Unfixed  en tevens co-curator van de gelijknamige tentoonstelling.

Het Srefidensi fotoproject is een onderzoek  van Sara Blokland en op mede initiatief van  FOTODOK .

Het project initiatief is  mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Gemeente Utrecht , Amsterdams Fonds voor de kunsten, Research Center For Material Culture en het Tholenaar van Raalte Fellowship. 

onderzoek en beeld

De afgelopen jaren dook Blokland in diverse fotoarchieven, zoals die van het Tropenmuseum, het Internationale Instituut Sociale Geschiedenis, het Nationaal Archief, het Amsterdams archief en het Surinaams museum in Paramaribo om onderzoek te doen naar de verzetsgeschiedenissen van Surinamers tot omstreeks 1975.

Blokland’s onderzoek vond zowel plaats in Nederland als Suriname en vormde inhoudelijk en thematisch de basis voor de verschillende platforms van het Srefidensi project. Uit talloze beeldarchieven distilleerde zij vijf verhalen waarin fotografie, verzet en Suriname de hoofdrol speelden. Zoals de geschiedenis van het standbeeld van Wilhelmina in Suriname, de geschiedenis over de identiteit van de Surinaamse vlag, het vergeten verzet van de inheemsen bevolking van Suriname, de protesten van Surinamers in Nederland in de jaren 70 en  de symbolische zelfportretten van de Surinaamse activist Wim Bos Verschuur.

Over deze  verhalen maakte Blokland vijf beeldkranten en organiseerde samen met FOTODOK vier minisymposia waarin deze verhalen leidend waren voor de inhoud van deze bijeenkomsten. Deze symposia werden georganiseerd in samenwerking met het Tropenmuseum, het Amsterdam Museum en The Black Archives /Vereniging Ons Suriname. Blokland werkte samen met diverse kunstenaars en onderzoekers: dichter en kunstenaar Quinsy Gario, kunstenaar en curator Charl Landvreugd, Professor Alex van Stipriaan, dr. Ellen-Rose Kambel en Surinamer kenner Carl Haarnack, die o.a. bijdragen leverden aan de website, symposia en het onderzoek. Daarnaast maakte Blokland samen met kunstenaar Jaya Pelupessy de beeldinstallatie   ‘Srefidensi en de vlag’ op een buiten locatie, mede in opdracht van CBK Zuidoost.

Blokland werkte vervolgens samen met kunstenaar Jaya Pelupessy samen aan 2  korte Srefidensi films, welke zij in 2017 exposeerde in de lichthal van het Tropenmuseum samen met  een deel van de vijf beeldkranten. En en werkte  samen aan het autonome werk Srefidensi en de Vlag

Naast dit theoretisch en beeldend onderzoek gaf Blokland ook een aantal lezingen over haar onderzoek bij o.a. Framer Framed in Amsterdam het Museum van Volkenkunde in Leiden, The black archive en het Amsterdam Museum . Al het materiaal (onderzoek en uitkomst) vormen tezamen de basis voor de Srefidensi website die Blokland samen met vormgever Yvonne van Versendaal tot stand bracht .