) 24 Nov.1975 wordt in de Bijlmer de Surinaamse vlag gehesen en de onafhankelijkheid gevierd. .(bron:Anefo)

Srefidensi: een fotografisch perspectief op de Surinaamse geschiedenissen van verzet en emancipatie.

Het onderzoek project

Srefidensi is een onderzoeks initiatief  van Sara Blokland  en FOTODOK.  Blokland reflecteert middels fotografie op een aantal bekende en minder bekende verhalen van de koloniale geschiedenis in aanloop naar de onafhankelijkheid van Suriname in 1975.  Blokland kijkt en analyseert samen met schrijvers , kunstenaars en onderzoekers  naar foto’s waarin verzet en emancipatie van het Surinaamse volk zichtbaar wordt.

Door de combinatie van zowel historisch als autonoom beeldend onderzoek, verkent Srefidensi nieuwe verbindingen tussen fotografie , de Surinaamse geschiedenis en identiteit. Het project richt zich op de politieke en sociale context, maar ook op de (ontstaans)geschiedenis van de foto zelf. Het doorlopend onderzoek resulteert in publicaties, publieksactiviteiten en -presentaties op locatie én online. Met bijdrage van Charl Landvreugd, Guinsy Gario, Alex van Stipriaan, Michiel van kempen, Ben Krewinkel, Cary Markerink, Ellen -Rose Kambel e.a.

Het project initiatief is  mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Gemeente Utrecht , Amsterdams Fonds voor de kunsten, Research Center For Material Culture en het Tholenaar van Raalte Fellowship. 

 

Sara Blokland

is beeldend kunstenaar, curator en onderzoeker. In beide aspecten van haar praktijk ligt een sterk accent op de fotografie als onderdeel van sociale geschiedenissen, met daarbinnen nadruk op thema’s als identiteit, migratie, koloniale erfenissen en onthechting. Hierbij vormen representatie, de rol van tekst en de archivering van beeld terugkerende middelen van analyse en observatie. Blokland studeerde in 1999 af aan de Gerrit Rietveld Academie en behaalde in 2001 haar MFA aan het Sandberg Instituut. In 2011 rondde zij haar Master Film and Photographic Studies in Leiden af met de thesis ‘Photography Framing Poverty’. Haar beeldend werk maakt deel uit van o.a.  de ABN-AMRO Collectie, de Rabobank Collectie, Museum of Fine Arts in Houston en het Gemeentemuseum Den Haag. Zij exposeerde onder meer in het  MMKA en het Stedelijk Museum en internationaal o.a. in Lmakgallery NY and Museum for modern Art Seoul. In 2012 was zij samen met Asmara Pelupessy initiatiefnemer en editor van de publicatie Unfixed  en tevens co-curator van de gelijknamige tentoonstelling.

Het Srefidensi fotoproject is een onderzoek  van Sara Blokland en op mede initiatief van  FOTODOK .  www.sarablokland.com

WIJ  verzamelen beschouwen en onderzoeken foto’s over Surinaamse geschiedenissen van verzet en emancipatie tot 1975.

wat we deden in 2016 en 2017

De afgelopen jaren dook Blokland in diverse fotoarchieven, zoals die van het Tropenmuseum, het Internationale Instituut Sociale Geschiedenis, het Nationaal Archief, het Amsterdams archief en het Surinaams museum in Paramaribo om onderzoek te doen naar de verzetsgeschiedenissen van Surinamers tot omstreeks 1975.

Blokland’s onderzoek vond zowel plaats in Nederland als Suriname en vormde inhoudelijk en thematisch de basis voor de verschillende platforms van het Srefidensi project. Uit talloze beeldarchieven distilleerde zij vijf verhalen waarin fotografie, verzet en Suriname de hoofdrol speelden. Zoals de geschiedenis van het standbeeld van Wilhelmina in Suriname, de geschiedenis over de identiteit van de Surinaamse vlag, het vergeten verzet van de inheemsen bevolking van Suriname, de protesten van Surinamers in Nederland in de jaren 70 en  de symbolische zelfportretten van de Surinaamse activist Wim Bos Verschuur.

Over deze  verhalen maakte Blokland vijf beeldkranten en organiseerde samen met FOTODOK vier minisymposia waarin deze verhalen leidend waren voor de inhoud van deze bijeenkomsten. Deze symposia werden georganiseerd in samenwerking met het Tropenmuseum, het Amsterdam Museum en The Black Archives /Vereniging Ons Suriname. Blokland werkte samen met diverse kunstenaars en onderzoekers: dichter en kunstenaar Quinsy Gario, kunstenaar en curator Charl Landvreugd, Professor Alex van Stipriaan, dr. Ellen-Rose Kambel en Surinamerkenner Carl Haarnack, die o.a. bijdragen leverden aan de website, symposia en het onderzoek. Daarnaast maakte Blokland samen met kunstenaar Jaya Pelupessy de beeldinstallatie   ‘Srefidensi en de vlag’ op een buiten locatie, mede in opdracht van CBK Zuidoost.

Blokland werkte vervolgens met Pelupessy samen aan drie korte Srefidensi films, welke zij in 2017 exposeerde in de lichthal van het Tropenmuseum samen met  een deel van de vijf beeldkranten.

Verder is er een start gemaakt met het beschrijven en verzamelen van Surinaamse fotoboeken. Dit doet Blokland in samenwerking met fotoboeken-expert en fotograaf Ben Krewinkel die ook een aantal essays schreef (en zal blijven schrijven) over Surinaamse fotoboeken welke op deze site te lezen zullen zijn. Naast dit theoretisch en beeldend onderzoek gaf Blokland ook een aantal lezingen over haar onderzoek bij o.a. Framer Framed in Amsterdam en het Museum van Volkenkunde in Leiden. Al het materiaal (onderzoek en uitkomst) vormen tezamen de basis voor de Srefidensi website die Blokland samen met vormgever Yvonne van Versendaal tot stand bracht en een blijvend platform voor dit onderzoek zal zijn.