de protestmars

Op 28 december 1976 begonnen zo’n 50 mannen en vrouwen in alle vroegte aan een protestmars van 150 kilometer vanuit de binnenlanden van Suriname naar de hoofdstad Paramaribo. De tocht duurde 4 dagen. Grondrechten zijn mensenrechten was de leus.

KANO was de  organisator van de protestmars die begon in Abina  met als eind-bestemming Paramaribo. In het net onafhankelijke Suriname wilde zij de landrechtenkwestie van de inheemsen weer onder de aandacht van de regering te brengen. KANO wat staat voor KAlina (Caraïben) en LokoNO (Arowakken)  was een samenwerkingsverband tussen Caraïben en Arowakken en werd in 1969 opgericht. Vanuit deze organisatie waren Andre Cirino en  Nardo Aluman de belangrijkste initiatiefnemers van de mars.

FOTOGRAAF CARY MARKERINK

IMG_2931
aantekeningen boekje Cary 1976 protestmars

Cary Markerink is een Nederlandse  fotograaf die tussen 1976 en 1981 regelmatig naar het Caribisch gebied reist  en wordt betrokken bij de strijd voor land-rechten van de inheemse van Suriname. Als jonge fotografie student liep Markerink  mee en legde de mars van 4 dagen vast op camera. Hij maakte 280 foto’s van deze tot nu toe vrijwel onbekende mars van verzet tegen het niet erkennen van de rechten van de eerste bewoners van Suriname. Op verzoek van SrefidensiFoto maakte hij een selectie. Wij zijn zeer verheugd met de mogelijkheid dit nu aan een bredere publiek en vooral zij die de tocht liepen te kunnen tonen. We zijn Cary daarvoor dan ook zeer erkentelijk. Kijk op zijn website  voor meer info over zijn werk . www.carymarkerink.nl

De foto’s vallen onder het copyright van Cary Markerink en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf worden gereproduceerd.

Pipel weekblad voor het volk 18-12-1976

 

 

Srefidensi symposium#4 (On)zichtbaar inheems protest 29/6/17 Tropenmuseum

Op 29 juni 2017 organiseerde Srefidensi-Foto samen met het Tropenmuseum het symposium (on)zichtbaar inheems protest.

In dit symposium stond de unieke fotoserie die Cary markerink van de mars maakte en zij die meeliepen centraal. Samen met kunstenaars, schrijvers en (ervarings) deskundigen gingen  we in gesprek over de rechten van de inheemse bevolking van Suriname en de betekenis van het inheems verzet toen en nu.

Dit symposium was in samenwerking met het Research Center for Material Culture en FOTODOK werd mede mogelijk gemaakt met steun van het Mondriaan Fonds, Amsterdams Fonds voor de kunsten, het Tholenaar van Raalte Fellowship en CBK Zuidoost

symposium#4 programma 29/6/17

14:00 – 14:25 INTRODUCTIE

Sara Blokland

14:25 – 15:15 LEZING + Q&A

Dr. Ellen-Rose Kambel

15:15 – 15:30 PAUZE

15:30 – 15:40 PERFORMANCE

Victor Bottenbley

16:00 – 16:30 GESPREK

met o.a Cary Markerink, Olivia Williams, Wonny van Bercheyke

Moderator: Susanne Eskens

over Dr.Ellen-Rose Kambel

Ellen-Rose Kambel is jurist en heeft na het afronden van haar proefschrift over de grondenrechten van inheemse volken in Suriname 10 jaar gewerkt als trainer en adviseur op het gebied van mensenrechten, inheemse rechten, gender en ontwikkelingsvraagstukken. Zij is sinds 2011 mede-oprichter en directeur van de Rutu Foundation, een non-profit organisatie die wereldwijd intercultureel meertalig onderwijs promoot ten behoeve van inheemse kinderen en kinderen die thuis een andere taal spreken dan de schooltaal.