Film: Jaya Pelupessy en Sara Blokland Muziek: Maarten Vos

1971 Mars voor de vrijheid Suriname


Op Koninkrijksdag betogen ongeveer 1000 mensen in Paramaribo voor onafhankelijkheid. Op initiatief van de Surinaamse Socialisten Unie lopen ze in een optocht, de mars naar de vrijheid, met spandoeken door de straten, o.a leraar Chin a Foeng, secretaris van de SSU, en journalist Rudi Kross.

1971 Mars voor de vrijheid Nederland

ertien Surinaamse organisa- ties houden zaterdagmiddag 11 december in Amsterdam een de- monstra tiev e tocht onder het motto: mars naar de vrijheid. Zij willen daarmede kenbaar maken dat de voorgestelde „ge menebesf'-verhouding Suriname door hen wordt verworpen, „daar Nederland na 17 jaar sta- tuut in deze „nieuwe vorm
Dertien Surinaamse organisa- ties houden zaterdagmiddag 11 december in Amsterdam een de- monstra tiev e tocht onder het motto: mars naar de vrijheid. Zij willen daarmede kenbaar maken dat de voorgestelde „ge menebest'-verhouding Suriname door hen wordt verworpen, „daar Nederland na 17 jaar sta- tuut in deze „nieuwe vorm" we- derom zal prevaleren en de economische uitbuiting zal wor- den voortgezet". De organisaties zijn: Revo- lutionaire Volksfront, Ons Suri- name, Surino, Suracom, Katibo, de Surinaamse studentenvereni- gingen in Leiden, Groningen, Wagenigen, Utrecht en Nijme- gen, Surinaamse aktiegroep Rot- terdam, Fri Srenang en het Su- rinaamse Comité. De mars gaat vanaf de dokwerker op het J. D. Meyerplein — om 13.00 uur. — naar het Europaplein bij de nieuwe Rai. --

Film Protest: Jaya Pelupessy en Sara Blokland Muziek: Maarten Vos